Ярмолинецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про службу у справах дітей

   Затверджено

рішенням Ярмолинецької селищної ради

від 26.01.2021 року №6

ПОЛОЖЕННЯ 

 про службу у справах дітей 
Ярмолинецької селищної ради 

   1. Служба у справах дітей Ярмолинецької селещної ради, (далі - служба) є виконавчим органом Ярмолинецької селищної ради, який утворюється Ярмолинецькою селищною радою підзвітний та підконтрольний Ярмолинецькому селищному голові.

     2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженням голови обласної, районної, держадміністрації та рішенням селищної ради.   

    3. Основними завданнями служби є:

   реалізація на території Ярмолинецької територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  розроблення і здійснення самостійно або разом з органами місцевого самоврядування іншими структурними підрозділами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

    координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

  забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

     ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським  організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  сприяння влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, усиновленню;

 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація  дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Ярмолинецької територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності  та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

          4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.1 ведення прийому громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;

4.1.2 надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4.1.3 виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема, знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4.1.4 реєстрацію народження дитини підкинутої, знайденої, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері якої встановити неможливо;

4.1.5 тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема:

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей, підпорядковані обласній державній адміністрації (обласній раді) або іншому місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування);

рішення про влаштування дитини в заклад та про її вибуття із такого закладу;

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї;

4.1.6 вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

4.1.7 вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

4.1.8 організацію та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин бездоглядності і безпритульності дітей (організацію профілактичних заходів (рейдів);

4.1.9 ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4.1.10 захист житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

4.1.11 вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України: взаємодію із закордонними дипломатичними установами України, організацію зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування;

4.1.12 повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного проживання;

4.1.13 соціальний захист дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту;

4.1.14 підготовку рішень виконавчого органу селищної ради як органу опіки та піклування про його висновки при розгляді судом спорів щодо імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у її вихованні, місця проживання дитини;

 

4.1.15 соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, у тому числі:

вжиття заходів щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок
 воєнних дій та збройних конфліктів;

подання заяви від імені дитини, що прибула  без супроводу законних представників, про взяття її на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації; 

4.1.16 участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, участь у судовому розгляді неповнолітнього обвинуваченого;

4.1.17 здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

4.1.18 перевірку за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності;

4.1.19 розгляд на засіданні комісії з питань захисту прав дитини питання про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі незалежно від типу, форми власності та підпорядкування за поданням структурного підрозділу з питань освіти, охорони здоров’я або соціального захисту населення органу опіки та піклування (залежно від типу закладу, до якого зараховується дитина на цілодобове перебування) та підготовку відповідного рішення.

4.1.20 соціальний захист дітей, постраждалих від жорстокого поводження, в тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми (далі – постраждала дитина), зокрема:

 розроблення та виконання заходів із захисту прав та законних інтересів постраждалої дитини та дитини-кривдника;

прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство та торгівлю людьми стосовно дітей та за участю дітей;

інформування постраждалої дитини, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

інформування дитини-кривдника, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

влаштування дитини в центр соціально-психологічної реабілітації дітей, притулок для дітей служби у справах дітей, інші установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких створено належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб, а також здійснення контролю за умовами її перебування, надання допомоги у разі неможливості проживання дитини з батьками, іншими законними представниками у зв’язку із вчиненням ними торгівлі дітьми, домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участю;

проведення профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками дитини щодо запобігання торгівлі людьми, домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей;

порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів торгівлі дітьми, домашнього насильства, а також під час роботи з постраждалою дитиною, дитиною-кривдником;

взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сферах запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству;

проведення інших передбачених законодавством заходів у сферах запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству стосовно дітей чи за участю дітей.

4.2 проведення заходів щодо збору та подання документів, які:

підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дитини, для взяття дитини на місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені;

необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя;

4.3 фахівці служби залучаються до заходів щодо організації знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, встановлення контакту; складання акта про знайомство кандидатів з дитиною, а також залучення до розгляду документів громадян, які виявили бажання усиновити дитину (у тому числі одним із подружжя дитини іншого з подружжя), до обстеження умов проживання усиновлювачів та складання відповідного акта.

4.4 у своїй діяльності служба взаємодіє зі службами у справах дітей обласної та районної державних адміністрацій, іншими суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, соціальними закладами усіх форм власності, громадськими організаціями.

     5. Служба має право:

     5.1 приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання органам місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

    5.2 отримувати повідомлення від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

     5.3 отримувати в установленому порядку від відповідних органів місцевого самоврядування виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих  органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на  неї завдань;

     5.4 звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

     5.5 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

     5.6 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

     5.7 влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у дитячі  будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування,  та сприяти усиновлення;

     5.8 вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

     5.9 перевіряти стан  та  умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

     5.10 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах;

    5.11 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

     5.12 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень служби;

     5.13 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

     5.14 скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

     5.15 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з  питань, що належать до її компетенції;

     5.16 визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

     5.17 розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

     5.18 відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

     6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

     7. Службу очолює начальник служби  який призначається на посаду і звільняється з посади Ярмолинецьким селищним головою.

     8. Начальник служби:

     здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.;

     видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

     9. Утримання служби та матеріально – технічне забезпечення здійснюється Ярмолинецькою селищною радою відповідно  до законодавства.

   10. Служба є юридичною особою, має  печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Секретар селищної ради                                                               Алла САДЛІЙ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь